Wydarzenie Data Osoba odpowiedzialna
Liga ortograficzna (wielka litera)   poloniści
Konkurs czytelniczy „Zaczarowana zagroda” - kl. II 1. i 8.02. A. Ziołek, T. Szafrańska
Dzień Babci i Dziadka w świetlicy szkolnej 2.02., godz. 17.15 M. Jurga
REKOLEKCJE 5.-7.02.  
Walentynki  
9.02. SU
konkurs fotograficzny „Nasze zwierzęta w obiektywie” kl. IV - VII 9.02. S. Brambor, SU
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Strofy o moim mieście" 28.02. K. Ceyza, H. Ławicka
Szkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu kl. II 28.02. A. Feder, M. Hajduk
Świetlicowy konkurs recytatorski "Wiersze J. Brzechwy" 28.02. I. Ochal

 

 

 

Wydarzenie Data Osoba odpowiedzialna
Ogólnopolski konkurs Eko -Planeta prace do 5.01. J. Kardacz, B. Sankowska
Bezpieczne ferie    K. Karnicka i MSU
zabawy karnawałowe  kl. IV - VII 31.01. godz. 16.00 - 18.00 wychowawcy, SU

Międzynarodowy Konkurs Generalski
poświęcony gen. Kazimierzowi Raszewskiemu

 8-19.01 J. Behrend
Konkurs fotograficzny "Zima w obiektywie"  do 31.01 S. Brambor
Liga ortograficzna (pisownia z „nie”)   E. Woszczak
konkurs na plakat reklamujący książkę - kl. IV - VII    do 31.01 K. Żurczak
konkurs mitologiczny kl. V 25.01 biblioteka
konkurs czytelniczy "Zaczarowana zagroda" kl. II   biblioteka
Dzień Babci i Dziadka w OP 23.01.2018; godz. 17.00  
Dzień Babci i Dziadka w kl. II a i II b 26.01.2018; godz. 17.00  

 

                      

Wydarzenie Data Osoba odpowiedzialna
Szkolny Konkurs Matematyczny kl. IV 11.12. B. Klój
 Szkolny Konkurs Matematyczny kl. VI 18.12  V. Bociąg
 Godzina kodowania IV  - VII  4.-10.12. J. Behrendt, K. Żurczak
Akcja dyplomowa '150. rocznica urodzin J. Piłsudskiego 1.-15.12. J. Behrendt
 Liga ortograficzna (h, ch)   M. Bromberek, poloniści
Tradycje Bożonarodzeniowe w krajach anglosaskich kl. IV-VII 13.12 E. Carlton
W Bullerbyn jest wesoło – konkurs czytelniczy kl. III  14.12.  A. Ziołek, T. Szafrańska
 W zaczarowanym świecie Narnii - konkurs czytelniczy kl. IV   21.12.  Ziołek, T. Szafrańska
 „Szopka betlejemska” – konkurs plast. kl. IV – VI   11.12.  D. Nowak, S. Maik
 Międzyświetlicowy konkurs plastyczny "Anioł"   20.12.  A. Baranowska
 "Świąteczna ozdoba" - konkurs plastyczny kl. IV - VI     S. Maik
X Gwiazdkowy Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora   J. Cichocka

             

 Warunki ogólne ubezpieczenia.  
Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.   

Ewentualne szkody należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl oraz infolinii Interrisk: Tel (22) 2122012  w obu przypadkach należy podać numer polisy  EDU-A/P NR 047080

Zebrania ogólne – 15.11.

godz. 17.00 kl. OP, I
godz. 17.45 kl. II, III (zajęcia otwarte w kl. III a)
godz.18.30 kl. IV - VII

Prelekcja dla rodziców kl. IV: „Jak pomóc dziecku się uczyć?” 15.11., godz. 17.45, A. Magacz–Rusinek, gab. psychologa