Niedźwiedzie z poznańskiego Zoo przygotowują się do zimy. Każdego dnia potrafią zjeść 13 kg orzechów!!!

Jeśli masz zapasy orzechów włoskich i laskowych podziel się z niedźwiedziami. Orzechy można zostawić w holu na parterze.

Dziękujemy!!!

Wydarzenie Data Odpowiedzialny
Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia" kl. I -V 29.09. A. Feder, K. Karnicka, B. Klój, V. Bociąg
Konkurs plastyczny „Wakacyjne wspomnienia” - kl. 0 – VI,   J. Tunkiel, R. Witkowska-Frąszczak, M. Tomala – Krupińska, A. Michałowicz, S. Maik
Konkurs plastyczny - "Eko - zabawka" kl. VI, VII 18.09. S. Maik. SU
"Książka na wakacje" - konkurs na recenzję kl. IV - VII   poloniści
„Bezpieczna droga do szkoły”- pogadanki kl. O – III   K. Karnicka, Straż Miejska
Dzień Chłopca w klasach 0 – III   wych. klas
Dzień Chłopca – dyskoteka kl. IV – VI 28 .09 SU, wych. klas
„Sprzątanie Świata” kl. III – VII 15.09. SU
wybory do Samorządu Szkolnego 18.09. SU
apel inauguracyjny     kl. IV - VII 20.09. SU
apel inauguracyjny     kl. I - III i OP 18.09. SU
Europejski Dzień Języków Obcych kl. III –VI 29.09. E. Carlton, I. Brózda, K. Szulc, K. Żurczak
wycieczki integrujące OP, kl. I   wychowawcy

                                                              

Dyrekcja szkoły informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 planowane jest na 4 września ( zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2017/18 opublikowanym przez MEN).

Rozpoczęcie roku szkolnego  oddział  przedszkolny  i klas I – III – godz. 9 00

Rozpoczęcie roku szkolnego  klas IV – VII – godz. 11. 00

Uroczystości odbędą się na boisku szkolnym przed wejściem głównym.

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas IV 13.09., godz.16.30 (ogólne spotkanie z dyrekcją szkoły, potem w salach)
Spotkanie z Rodzicami klas VII 13.09., godz.18.00 (ogólne spotkanie z dyrekcją szkoły, potem w salach)
Spotkanie z Rodzicami klas V - VI 13.09., godz.18.30
Spotkanie z Rodzicami uczniów klas 0P, II – III, 13.09 godz.18.00
Spotkanie z rodzicani uczniów klas I 13.09 godz. 17:30 (ogólne spotkanie z dyrekcją szkoły, potem w salach)

               

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 12 lutego do 18 lutego 2018 r.

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

 1  Składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja  od 19 lutego do 2 marca  od 30 kwietnia do 09 maja
 2 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)  22 marca godz. 12.00  17 maja godz. 12.00
3

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisenmego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

od 22 marca do 26 marca od 17 maja do 21 maja
4 Ogłoszenie wyników rekrutacji - wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki. 29 marca godz. 12.00 25 maja godz. 12.00
5 W przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek z wolnymi miejscami 29 marca  

 

Więcej informacji na stronie:  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty