Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca br. zgodnie z harmonogramem:

  • uczniowie klasy VIII A o godzinie 10.00
  • uczniowie klasy VIII B o godzinie 11.00
  • uczniowie klasy VIII C o godzinie 12.00.

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości, unikanie gromadzenia się przed i w budynku szkoły, dezynfekcję rąk, zakrycie ust i nosa maseczką.

  1. klasy pierwsze szkół podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Daty dzienne wynikające z nowego harmonogramu, przy założeniu zakończenia czasowych ograniczeń   z dniem 1 czerwca 2020 r.

1.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa
w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

w Poznaniu

1-5 czerwca 2020 r.

konkretną datę ustala szkoła i podaje kandydatom do wiadomości

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

9 czerwca

godz. 12.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 czerwca

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

do 24 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 czerwca

godz. 12.00

  1. klasy siódme – dwujęzyczne:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 marca

do 27 marca

 

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

4 czerwca 2020 r. godz. 9.30

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

9 czerwca 2020 r. godzina 12.00

4.

Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI

od 26 czerwca

do 29 czerwca

bez zmian

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 lipca

godzina 10.00

bez zmian

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 1 lipca do 2 lipca

bez zmian

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6 lipca

godzina 10.00

bez zmian

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat o kolejnych etapach stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół oraz wybranych placówek oświatowych.

  • Od 25 maja – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla kl. I – III.
  • Od 25 maja – konsultacje dla uczniów kl. VIII
  • Od 1 czerwca – konsultacje dla pozostałych uczniów

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji