• Rozmowy indywidualne   18.12.; godz. 17.00 - 19.00 przekazanie zagrożeń
 •  Konsultacje indywidualne w tygodniu od 07 – 10. 01.
 •  Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci kl. II- świetlica -   5. 12. godz. 17.15
 •  Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci kl. I b -   11. 12. godz. 18.00
 •  Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci kl. VI d - 5. 12. godz. 17.00

                               

                               

Wydarzenie Data Odpowiedzialny
Alfik Matematyczny kl. II - VIII 27.11 V. Bociag, H. Ławicka
Konkurs Informatyczny Bóbr kl. I - VIII 12 - 15.11. L. MIchalska
Konkurs fizyczny "Pingwin" - kl. VII - VIII 25.11. K. Jur
Konkurs plastyczny "Poznań - moje miasto" - kl. IV - VII do końca 11. A. Bartecka
Konkurs techniczny - siatka na zakupy kl. IV - VII do końca 11. A. Bartecka
Konkurs plastyczny - motyle i motylki do 22.11. D. Nowak
Konkurs czytelniczy "Akademia pana Kleksa" kl. IV 21.11. A. Ziołek, T. Szafrańska, J. Sip
Świetlicowy quiz - Święto Niepodległości 6.11. M. Jurga, A. Michałowicz
Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Zakładka do książki” 14.11 I. Ochal
Świetlicowy Konkurs Recytatorski "Jesień wokół nas" 22.11. M. Jurga, A. Michałowicz
Liga ortograficzna   poloniści
„Andrzejki” – w klasach 29.11 wychowawcy;
Akcja „Śniadanie daje moc” – kl. I – III 8.11. wychowawcy
Turniej w dwa ognie - kl. III - IV   K. Sobkowska, J. Januszewska

                                                            

                                                                                                                     

Wydarzenie Data Osoba odpowiedzialna
Szkolny Konkurs Matematyczny kl. IV 9. 12. V. Bociag
Szkolny Konkurs Matematyczny kl. VIII 10. 12. V. Bociag
Godzina kodowania kl. IV - VIII 9. - 15. 12. J. Behrendt, L. Michalska
Liga ortograficzna (h, ch)   J. Sip, poloniści
Konkurs międzyklasowy na kreatywna choinkę kl. I - VIII 13.12. SU
warsztaty świąteczne kl. IV - VII 12.12. A. Bartecka
W zaczarowanym świecie Narnii - konkurs czytelniczy kl. V 18.12. A. Ziołek, T. Szafrańska
Konkurs czytelniczy - "Opowieść wigilijna" - kl. VII 19.12. A. Ziołek, T. Szafrańska
„Szopka betlejemska” – konkurs plast. kl. IV – VIII 13. 12. D. Nowak
"Najpiękniejszy pierniczek" - konkurs plastyczny 16.12. A. Bartecka
Świetlicowy konkurs plastyczny "Anioł"   A. Baranowska
Szkolny Turniej Piłki siatkowej kl. VII - VIII 11.12. J. Januszewska
XII Gwiazdkowy Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora (dziewczęta) 11 .12. J. Cichocka
XV Gwiazdkowy Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora (chłopcy) 12 .12 T. Cichocki
Góra grosza   SU, MSU
Świąteczna zbiórka żywności 15.12. PCK, K. Karnicka
Przedszkolacy w szkole III   A. Puzowska, K. Karnicka

                                                                          

Zebrania z Rodzicami - 20. 11.      

 • kl. I - III godz. 17.00;
 • kl. IV - VIII - 18.00

Prelekcja dla rodziców kl. IV: „Jak pomóc dziecku się uczyć?” 20.11., godz. 17.00, A. Magacz –Rusinek, gab. psychologa

Celem konkursu jest:

 • Samodzielne wykonanie bohatera Gangu Słodziaków 2
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • Doskonalenie umiejętności manualnych

Warunki uczestnictwa

 • Do konkursu zapraszamy dzieci ze świetlic szkół podstawowych
 • Technika pracy jest dowolna
 • Dziecko wykonuje pracę indywidualnie
 • Prace prosimy o nadesłanie lub dostarczenie do świetlicy szkolnej SP18 os. Armii

Krajowej 100, 61-381 Poznań

 • Każda praca powinna być czytelnie opisana (imię nazwisko autora, klasę oraz mail nauczyciela (opiekuna) oraz adres szkoły
 • Prace prosimy dostarczyć do 11.2019 na adres SP18
 • Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia
 • Nagrodzeni zostaną poinformowani drogą mailową 12.2018
 • Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane

Serdecznie Zapraszamy!!!