UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

W czwartek 4 maja uczniowie klas I- III i oddziału przedszkolnego uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dzieci z klasy III b i III c zaprezentowały wiersze i pieśni patriotyczne. Takie spotkania kształtują wśród uczniów postawy patriotyczne, wychowują w polskości oraz przygotowują do życia w demokratycznym państwie. Ten dzień był wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliżył wszystkim fakty z historii Polski, często zapomniane i nie rozumiane przez dzieci.