Wycieczka do Straży Pożarnej

W ramach realizacji zagadnień związanych z edukacją przeciwpożarową uczniowie z klasy III b i III c

wybrali się na wycieczkę do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 w Poznaniu przy ul. Bobrzańskiej 6. Podczas spotkania został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Oglądaliśmy różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów. Dzieci mogły usiąść w wozie strażackim, przymierzyć hełm strażacki. Zapoznały się też z trudną i niebezpieczną pracą strażaka, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły też numery alarmowe. Dziękujemy za ciekawą lekcję.