Międzyszk. Warsztaty Matematyczne"12"

18 listopada 2016r. trójka uczniów klas szóstych uczestniczyła w Międzyszkolnych Warsztatach Matematycznych "12",

na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Po ciekawej prezentacji gimnazjalisty, uczestnicy rozwiązywali zadania związane z tematem wykładu.