Spotkanie z muzyką Henryka Wieniawskiego

16 listopada uczniowie klas IV, V i VI udali się do Domu Kultury „Jędruś” na spotkanie z muzyką Henryka Wieniawskiego.

Koncert ten nawiązywał do zakończonego miesiąc temu Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia tego wybitnego skrzypka-wirtuoza i kompozytora, który odbywa się w Poznaniu raz na 5 lat. Pani profesor Iwona Zawrzykraj przybliżyła uczniom sylwetkę tego kompozytora oraz jego utwory. Artystami byli: studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu Amelia Maszońska (skrzypce – uczestniczka tegorocznego Konkursu) oraz akompaniator Adam Szyszka (fortepian). Dzieci usłyszały najbardziej znane i najznakomitsze utwory Henryka Wieniawskiego, m.in. „Poloneza”, „Kujawiaka” oraz nastrojową „Legendę”.