Apel podsumowujący I semestr

10 lutego spotkaliśmy się wszyscy na małej sali, aby podsumować działania realizowane w I semestrze

w ramach Samorządu Uczniowskiego. Przewodnicząca Samorządu Julia Tomiak oraz jej zastępca Stanisław Namysł poprowadzili apel, na którym przedstawili działania realizowane od września do stycznia. Przypomnieli oni o zorganizowanych uroczystościach, konkursach czy akcjach charytatywnych i zaprosili swoich kolegów i koleżanki do dalszego udzielania się na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Na koniec naszego spotkania wyczytali oni również wszystkich wyróżnionych uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.